Крепостта Червен, един от значимите културни и военни центрове на Средновековието в България