„Ела се вие, превива“ – за последен път в живота ми